Bedrijfsrecherche

Twijfels omtrent fraude?

Er kan op veel manieren gefraudeerd worden. Naast het ongeoorloofd wegnemen van geld en/of goederen zijn onjuiste declaraties, afwijkende tijdsbesteding en dubieus ziekteverzuim veel voorkomende vormen van fraude.

Speelt er binnen uw organisatie ook een vorm van fraude? 
Door onze bedrijfsrechercheurs, formeel particulier onderzoekers genoemd, in te schakelen, krijgt u een duidelijk beeld van de gang van zaken binnen uw onderneming. Tijdens het onderzoek houden wij u continu op de hoogte van de ontwikkelingen. Na het onderzoek ontvangt u een nauwgezet rapport met alle bevindingen. Deze rapportage kunt u eventueel gebruiken in een strafrechtelijke c.q. civiele procedure of ter ondersteuning bij een ontslagprocedure. Hiermee houdt u de vervolgschade beperkt en/of kunt u de schade op de daders/betrokkenen verhalen.

De gevolgen

Fraude is een ingrijpende gebeurtenis, welke in de praktijk alleen stopt als u actie onderneemt. Naast het feit dat het veel teweeg kan brengen bij u en uw personeelsleden, kan het ook van grote invloed zijn op uw organisatie. Kennis van de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer zijn van groot belang om niet verstrikt te raken in de wet- en regelgeving. Het is dan ook van groot belang een onderzoek zeer zorgvuldig uit te voeren en gedisciplineerd met de informatie en resultaten om te gaan. Bij fraude wilt u immers dat uiteindelijk het recht zegeviert.

De afhandeling

Onze bedrijfsrechercheurs/particulier onderzoekers kunnen naast het onderzoek ook de afhandeling voor u uit handen nemen.
Het complete traject bestaat uit de volgende elementen:

  1.  Intakegesprek:  het doorspreken van de situatie en het vastleggen van de afspraken en werkwijze;
  2.  Het onderzoek:  het vaststellen of er werkelijk sprake is van fraude en in welke vorm;
  3.  Verslaglegging:  duidelijke rapportage van de bevindingen van het onderzoek;
  4.  Confrontatiegesprek:  gesprek met de verdachte(n) / dader(s) / betrokkene(n);
  5.  Administratieve afhandeling:  aangifte politie, incidentenregistratie, etc..

SecMan Gecertificeerd Particulier Onderzoek Bureau - POB 1240

Vermoedt u fraude en wilt u zekerheid en een snelle afhandeling?  
Wij stellen graag een onderzoek in en kunnen u hierbij volledig ontzorgen.
Onze rechercheurs hebben uiteraard een wettelijke geheimhoudingsplicht en zijn gescreend door de politie.
Neem gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst!

SecMan voor uw veiligheid!