Ontruiming

Calamiteiten

Niemand wil in een gevaarlijke, angstaanjagende of acute situatie terecht komen. Toch kan het ons allen iedere dag en ieder moment overkomen, zeker in de huidige tijd met een toename van dreiging en terreur. Stelt u zich eens een verdacht pakketje voor of door een rookontwikkeling gaat het brandalarm af. U kijkt om u heen en ziet uw collega's, klanten, bezoekers of genodigden verdwaasd en in paniek door elkaar heen lopen. Allen zoekend naar de uitgang; rennen, duwen en trekken.
Wat gaat er door u heen? Wat doet u? U heeft maar een paar minuten de tijd...

Ontruimen, hoe te handelen?

Hoe ontruimt u bij een calamiteit het pand of de locatie? Heeft u een degelijk ontruimingsplan en/of een goed opgeleide bedrijfshulpverlening? Hoe is de brandpreventie of brandveiligheid in uw pand of locatie geregeld? Is iedereen bekend met de locatie van de verzamelplaats? Veel vragen waar u in principe altijd, maar zeker bij een calamiteit, direct het antwoord op moet weten. 

Ontruimingsoefening

Door regelmatig een ontruimingsoefening te houden, zijn u, uw collega's en medewerkers bekend met het ontruimen van het gebouw of de locatie. Hierdoor voorkomt u bij calamiteiten paniek en blijft de veiligheid gewaarborgd. SecMan heeft een ruime ervaring in het houden van ontruimingsoefeningen, waarbij de betrokkenen en bedrijfshulpverleners worden getraind in het omgaan met onverwachte en stressvolle situaties. Om de ontruimingsoefening zo realistisch mogelijk te maken, wordt een calamiteit in scene gezet waarbij gebruik wordt gemaakt van rookmachines, een verdacht pakketje en/of telefonische dreiging. Tevens worden simulatiepoppen ingezet om controle op achtergebleven personen mogelijk te maken. Hiermee wordt de kwaliteit van de ontruimingsoefening en de inzet van de bedrijfshulpverleners gewaarborgd.

Wetgeving

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandveiligheid en ontruiming bij ernstig en acuut gevaar. Tevens zijn organisaties verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te houden. Een ontruimingsoefening maakt deel uit van deze verplichtingen. Verder kunnen er vanuit het Bouwbesluit 2012 ook zeer duidelijke verplichtingen voor het houden van ontruimingsoefeningen bestaan.

Waarborg uw veiligheid

SecMan kan u met betrekking tot ontruiming een compleet pakket bieden, bestaande uit:

  • Het opstellen van ontruimingsplannen volgens NEN 8112;
  • Het opstellen van ontruimingsplattegronden volgens NEN 8112;
  • Het houden van ontruimingsoefeningen.

Met dit pakket voldoet u volledig aan de wetgeving en komt u niet voor verrassingen te staan.
Neem gerust contact op, wij zijn u graag van dienst.

SecMan voor uw veiligheid!