Preventie

Veiligheid begint bij voorkomen!

U kent vast wel de kreet "voorkomen is beter dan genezen". Dit geldt ook zeker als het gaat om uw veiligheid. Ten aanzien van preventie kan SecMan veel voor u betekenen.

Een ieder is voornamelijk gefocust op de dagelijkse situatie, waardoor veiligheid vaak aan de aandacht ontsnapt. Het is belangrijk om bewustwording te creëren, zodat alert en adequaat gereageerd kan worden op veiligheid issues zodra deze zich voordoen.
Om bewustwording bij u en uw medewerk(st)ers te creëren verzorgen wij diverse trainingen. Vaak vinden trainingen plaats in de vorm van een cursus, echter wij verzorgen ook graag trainingen in de dagelijkse praktijk en de eigen werk omgeving. Dat noemen wij coachen op de werkvloer! Het voordeel is dat de theorie direct onder begeleiding in de praktijk wordt gebracht. Bovendien hoeft u als werkgever uw personeelsleden niet te missen zodat het dagelijkse proces niet wordt verstoord.

Preventie is ook controle!

Voor de controle van mensen, processen en technische apparatuur kan SecMan onder andere de volgende diensten uitvoeren:

  • Het verzorgen van preventieve controles, zoals uitgang controles, avondcontroles en visitatie;
  • Controleren en analyseren van camera- en beveiligingsplannen;
  • Controleren van vluchtwegen en vluchtmiddelen.

Tijdig signaleren en handelen

Preventie staat synoniem voor het tijdig signaleren van gevaar en het direct nemen van actie. Wij kunnen hierin veel voor u betekenen. Naast bestaande diensten leveren wij juist maatwerk op het gebied van preventie.

Heeft u een specifieke situatie?  Voor ons zijn dit uitdagingen die we graag aangaan. Het gaat immers om uw veiligheid.
Neem gerust contact op, wij zijn u graag van dienst!

SecMan voor uw veiligheid!