Nieuws

Vanwege het toenemende risico voor geweld, worden ambulances in Zuid-Limburg uitgerust met kogel- en steekwerende vesten. Dit maakt 1Limburg bekend. Op het moment kunnen medewerkers de vesten passen, waarna een bedrijf in Deventer ze gaat produceren.
fDeel
1

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Utrecht wordt in Nederland jaarlijks voor zo’n 16 miljard euro witgewassen. Negentig procent hiervan is afkomstig van drugshandel en fraude. De onderzoekers waarschuwen voor verdere verstrengeling van de onder- en bovenwereld.
fDeel
1

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland heeft te maken gehad met gevallen van fraude, corruptie of witwassen. Deze integriteitsschendingen kosten bedrijven al snel meer dan 100.000 euro per geval. Dit blijkt uit een onderzoek van EY, waaraan meer dan vijftig grotere Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen.
fDeel
1

Criminelen zijn harder geworden en hebben vaak complexe problemen. Daarom wil de reclassering ze nog dichter op de huid zitten, om ze beter te kunnen begeleiden naar een terugkeer in de maatschappij. Dit zegt Johan Bac, de nieuwe directeur van Reclassering Nederland.

fDeel
1

De politie en het Openbaar Ministerie zeggen een doorbraak te hebben bereikt in het onderscheppen en ontsleutelen van beveiligde communicatie tussen criminelen via zogeheten cryptofoons. Experts van de politie wisten de versleuteling te kraken en konden daardoor enige tijd meekijken met de communicatie tussen criminelen.
fDeel
1

Maandag 3 december om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Wie het controlebericht op de mobiel ontvangt weet dat de telefoon juist is ingesteld. Het controlebericht wordt nu overigens ook op vertrekborden van stations en OV-haltes getoond.
fDeel
1

Sinds enige tijd zet de tabaksindustrie particuliere rechercheurs in om fabrikanten en handelaren van nagemaakte sigaretten op te sporen. De politie geeft hier geen prioriteit aan, klaagt een woordvoerder in een landelijk dagblad, terwijl de schade voor de legale branche en de schatkist steeds groter wordt.
fDeel
1

De bewustwording van Nederlanders over de eigen woningbeveiliging wordt weliswaar groter, maar men overschat nog schromelijk de beveiliging van hun eigen huis. Dit blijkt uit een onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken. 
fDeel
1

Politiemensen hebben in de eerste helft van dit jaar 833 keer een vuurwapen ingezet bij het staande houden of arresteren van verdachten. Daarbij werd 22 keer gericht geschoten, 29 keer een waarschuwingsschot gelost, 187 keer het vuurwapen in de hand genomen en 95 keer was er een ander soort incident met het dienstwapen.

fDeel
1

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn goed voor de sociale cohesie in de buurt, maar je vangt er nauwelijks boeven mee. Dit blijkt uit onderzoek van Mehlbaum onderzoek, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Politie en Wetenschap.
fDeel
1

SecMan voor uw veiligheid!