Nieuws

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal geregistreerde misdrijven consequent. In het eerste kwartaal van dit jaar is voor het eerst sinds jaren een lichte stijging te zien. Vooral de stijging van het aantal internetaangiftes valt op, zo maakt de politie bekend.

Het gaat niet goed met de diefstal van brommers en snorfietsen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er bijna een kwart (539) meer gestolen dan in de eerste maanden van 2018. Dagelijks verdwijnen er nu maar liefst 33 exemplaren. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

In 2018 eisten dertig woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (33 procent) en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur (30 procent). Dat blijkt uit het Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018 dat is gepubliceerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). 

Met de module ‘niet filmen maar helpen’ wil het Rode Kruis het ‘filmen na ongelukken’ bespreekbaar maken op scholen. Het filmen na ongelukken, in plaats van het verlenen van hulp, komt regelmatig voor. Het Rode Kruis hoopt dat dankzij het lessenpakket jongeren eerder 112 zullen bellen dan dat zij de telefoon erbij pakken om te filmen.

In 2018 vielen 33 dodelijke slachtoffers bij 30 fatale woningbranden. Deze cijfers publiceerde lector Brandpreventie Rene Hagen van de Brandweeracademie donderdag in zijn rapport over fatale woningbranden. De aantallen fatale woningbranden en dodelijke slachtoffers schommelen al een aantal jaar rond de 30.

Afgelopen jaar vond er iedere tien minuten een auto-inbraak plaats in Nederland. In totaal registreerde de politie in 2018 bijna 55.000 auto-inbraken, meldt Independer op basis van politiecijfers.

Agenten kregen in 2018 vaker te maken met verbaal en fysiek geweld. De politie steunt daarom het plan van ministers Dekker en Grapperhaus om geweldplegers nog zwaarder en vooral sneller te kunnen straffen. Ook wil men dat het niet langer mogelijk is dat plegers van zwaar geweld met een taakstraf wegkomen.

Gemeenten willen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit intensiever persoonsgevoelige informatie kunnen delen om verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan. Maar de Raad van State stelt dat het uitbreiden van de openbare-ordetaak van burgemeesters daarop ‘geen passend antwoord’ is.

Voorheen konden spoorboa’s overal op de stations ingrijpen bij incidenten, maar nu mogen ze de winkels niet meer in. Als daar problemen optreden, dient de politie ingeschakeld te worden, wat lang kan duren. De NS wil het mogelijk maken dat de boa’s weer als vanouds in de stationswinkels kunnen optreden.

Mensen die getuige zijn van een ruzie of andere vorm van geweld op straat, grijpen wel degelijk in om escalatie te voorkomen. Dat blijkt volgens een landelijk dagblad uit onderzoek door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

SecMan voor uw veiligheid!