Combinatie Aansluiting Alarmsysteem Pakket Basis + Camera Verificatie + Bediening Alarm systeem

DP1 / AL1 VERBINDING

Bij deze verbinding vindt er een 24 uur testmelding plaats. Wij bewaken dat er minimaal één maal in de 24 uur een correcte communicatie is geweest tussen het alarmsysteem en de ontvangers van onze meldkamer.

TYPE ALARMMELDINGEN

De volgende alarmeringen vanuit uw alarmsysteem worden door de meldkamer in behandeling genomen: Inbraak, brand, storing brand, sabotage, accuspanning, uitval netspanning en overvalmeldingen.

TIJDBEWAKING

Het abonnement is inclusief actieve schakel controle. Met schakel controle wordt dagelijks de in- en uitschakeling van uw alarmsysteem gecontroleerd/bewaakt. Indien uw alarmsysteem niet op de door u aangegeven bloktijden wordt in/uitgeschakeld dan nemen wij contact met u op.

IDENTIFICATIEPASSEN

Met behulp van een identificatiepas worden geautoriseerde personen in staat gesteld procedures te wijzigen en informatie op te vragen bij de meldkamer. Uiteraard is het mogelijk om extra passen te ontvangen. De kosten bedragen € 5,- per legitimatiepas.

RAPPORTAGE

Om inzicht te krijgen in de geregistreerde alarmgegevens en de vervolgacties van de meldkamer, ontvangt u maandelijks een automatisch gegenereerde rapportage per mail.

OPTIE

Het is mogelijk om uw alarmsysteem op te delen in meerdere secties, die bewaakt worden alsof de secties separate systemen zijn. U kunt op deze wijze in een verzamelgebouw met één alarmsysteem tegen gereduceerd tarief meerdere gebruikers aansluiten bij de meldkamer. Hiervoor heeft u extra aansluitnummers nodig. De jaarlijkse kosten voor een extra aansluitnummer bedragen € 95,-

OPTIE

Voor opvolging van alarmmeldingen kan gebruik gemaakt worden van een surveillance dienst. Onze meldkamer kan deze surveillance dienst direct aansturen.

OVERVAL ALARM

Voor het doormelden van overvalalarmen aan de politie dient de meldkamer zich te conformeren aan de wettelijke verplichtingen. De meldkamer is verplicht bij aansluiting van overvalalarmen te verifiëren of de klant aan de gestelde eisen voldoet. Het doormelden van overvalalarmen wordt vervolgens aangemeld bij de betreffende politieregio. De politie kan de aanvraag weigeren / adviseren de doormelding in te trekken. De meldkamer dient dit advies op te volgen. 
Neem contact op voor meer informatie!

CAMERAVERIFICATIE

Met behulp van uw camerasysteem is de meldkamer in staat verschillende dienstverleningen te verrichten. Het meest toegepast is alarmverificatie, waarbij wij na een alarmmelding met de camerabeelden kunnen beoordelen wat er aan de hand is. Vervolgens kunnen wij direct de juiste actie nemen.

LIVE VIEW

Het abonnement is inclusief Live View, de unieke samenwerking tussen de meldkamer en de politie. Een samenwerking waarbij het mogelijk is om live-beelden vanuit de meldkamer rechtstreeks met de politie te delen. De politie heeft hiermee zicht op de situatie en kan adequater reageren. De kans op een constatering op heterdaad wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

BEELDSURVEILLANCE

Via uw camerasysteem, aangesloten op de meldkamer, kunnen wij surveillance uitvoeren. Zo kunt u zonder uw aanwezigheid de controle op de locatie of het proces verhogen.

OPENING- EN SLUITING BEGELEIDING

Overvallen worden met regelmaat gepleegd tijdens het openen of sluiten van het pand. Via de meldkamer kunnen wij opening- en sluitingsbegeleiding verzorgen, waarbij we met de camerabeelden met u meekijken en tijdig alarm slaan indien zich verdachte situaties voor doen.

BEELDEN VEILIG STELLEN

Afhankelijk van de mogelijkheden van uw camerasysteem kan onze meldkamer beelden veilig stellen, bijvoorbeeld na een incident. De beelden delen wij dan met u en/of de politie.

CAMERABEELDEN

De kwaliteit van de beelden, de verbinding, de wijze van comprimeren van beelden en de aanwezige verlichting zijn van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij voorzien u graag van een goed advies.

VERIFICATIEPLICHT

Voor het doormelden van inbraakalarmen aan de politie dient de meldkamer zich te conformeren aan de wettelijke verificatieplicht. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op basis van alarmen van opeenvolgende zones
2. Op basis van visuele controle op locatie
3. Op basis van inluisteren
4. Op basis van verificatie met behulp van camerabeelden.
Met de aansluiting van uw alarmsysteem inclusief uitbreiding cameraverificatie voldoen wij aan de verificatieplicht met behulp van camerabeelden.

 

GEEN LOCATIE BEZOEK

Met een camerasysteem in combinatie met bediening van het alarmsysteem kunnen vanuit de meldkamer extra dienstverleningen worden verricht. Denk onder andere aan het in/en uitschakelen van het alarm, het resetten na een (vals) alarm of het overbruggen van defecte zones. Hiermee voorkomt u onnodig locatie bezoek op ongewenste vervelende tijdstippen!

KOSTENBESPARING

De meldkamer kan op afstand een defecte zone overbruggen en het object bewaken met behulp van de camerabeelden. Hiermee voorkomt u dat u moet blijven wachten op een monteur. Tevens kunnen de reparatie werkzaamheden uitgevoerd worden buiten de bijzondere uren waar vaak een extra toeslag voor wordt berekend. Zo bespaart u op uw storingskosten!

VERLICHTING

Om tijdens een incident effectief gebruik te kunnen maken van de camerabeelden is het aan te raden de verlichting tijdens een alarm automatisch mee te laten schakelen. Door het alarmsysteem op afstand te bedienen en weer in te schakelen wordt de verlichting weer automatisch uitgeschakeld.

Voorwaarde

De voorwaarde voor deze dienstverlening is dat de aangeboden techniek overeenkomt met de aansluit specificaties van de meldkamer.

Toeslagen

Vermelde tarieven zijn exclusief eventuele verbindingstoeslagen.

Eenmalige kosten

De eenmalige aansluitkosten van een combinatiepakket bedraagt:

Tarieven

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W.

 

Kiest u ook voor uw veiligheid?

Uiteraard sluiten wij u graag aan op onze meldkamer.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie?
Neem gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst.

Vul het onderstaande contactformulier in.

Contact
Plaats hier uw naam
Plaats hier uw telefoonnummer
Plaats hier uw email adres
Plaats hier uw bericht
SecMan voor uw veiligheid!