Aansluiting Alarmsysteem Basis Plus

DP4 / AL2 verbinding

Bij deze verbinding is er een permanente lijnbewaking. Wij bewaken de lijnverbinding door iedere 90 sec - 15 minuten een polling uit te voeren om vast te stellen dat de verbinding met uw alarmsysteem nog functioneel is.


Type alarmmeldingen

De volgende alarmeringen vanuit uw alarmsysteem worden door de meldkamer in behandeling genomen: Inbraak, brand, storing brand, sabotage, accuspanning, uitval netspanning en overvalmeldingen. 


Tijdbewaking

Het abonnement is inclusief actieve schakelcontrole. Met schakelcontrole wordt dagelijks de in- en uitschakeling van uw alarmsysteem gecontroleerd/bewaakt. Indien uw alarmsysteem niet op de door u aangegeven bloktijden wordt in/uitgeschakeld dan nemen wij contact met u op.  


Identificatiepassen

Met behulp van een identificatiepas worden geautoriseerde personen in staat gesteld procedures te wijzigen en informatie op te vragen bij de meldkamer. Uiteraard is het mogelijk om extra passen te ontvangen. De kosten bedragen  € 5,- per legitimatiepas. 


Rapportage

Om inzicht te krijgen in de geregistreerde alarmgegevens en de vervolgacties van de meldkamer, ontvangt u wekelijks een automatisch gegenereerde rapportage per mail.  


Optie

Het is mogelijk om uw alarmsysteem op te delen in meerdere secties, die bewaakt  worden alsof de secties separate systemen zijn. Hiervoor heeft u extra aansluitnummers nodig. U kunt op deze wijze in een verzamelgebouw met één alarmsysteem tegen gereduceerd tarief meerdere gebruikers aansluiten bij de meldkamer. De jaarlijkse kosten voor een extra aansluitnummer bedragen € 275,-  


Optie

Voor opvolging van alarmmeldingen kan gebruik gemaakt worden van een surveillance dienst. Onze meldkamer kan deze surveillance dienst direct aansturen. 


Verificatieplicht

Voor het doormelden van inbraakalarmen aan de politie dient de  meldkamer zich  te conformeren aan de wettelijke verificatieplicht.
Dit kan op de volgende manieren:
1. Op basis van alarmen van opvolgende alarmzones.  
2. Op basis van visuele controle op locatie.
3. Op basis van inluisteren.
4. Op basis van verificatie met behulp van camerabeelden.
Met de aansluiting alarmsysteem "Basis Plus" vindt verificatie plaats via alarmen van opvolgende alarmzones. 


Overval alarm

Voor het doormelden van overvalalarmen aan de politie dient de meldkamer zich te conformeren aan de wettelijke verplichtingen. De meldkamer is verplicht bij aansluiting van overvalalarmen te verifiëren of de klant aan de gestelde eisen voldoet. Het doormelden van overvalalarmen wordt vervolgens aangemeld bij de betreffende politieregio. De politie kan de aanvraag weigeren of adviseren de doormelding in te trekken. De meldkamer dient dit advies op te volgen.

 

Voorwaarde

De voorwaarde voor deze dienstverlening is dat de aangeboden techniek overeenkomt met de aansluit specificaties van de meldkamer.

Toeslagen

Vermelde tarieven zijn exclusief eventuele verbindingstoeslagen.

Eenmalige kosten

De eenmalige aansluitkosten van een combinatiepakket bedraagt:

Tarieven

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W.

 

Contact
Plaats hier uw naam
Plaats hier uw telefoonnummer
Plaats hier uw email adres
Plaats hier uw bericht
SecMan voor uw veiligheid!