FAQ

Wat is een PAC certificering?

Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale
In het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) zijn criteria opgenomen voor particuliere alarmcentrales.
Dit zijn bedrijven waar alarmsignalen binnenkomen van elektronische alarmsystemen, en die ervoor moeten zorgen dat op een alarmsignaal actie wordt ondernomen.

De criteria gaan over:

• de bedrijfsvoering van de particuliere alarmcentrale;
• de huisvesting van de particuliere alarmcentrale;
• de technische uitrusting van de alarmcentrale;
• de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel;
• de dienstverlening van de particuliere alarmcentrale.

De kwaliteitscriteria, en daarmee het gecertificeerd moeten zijn als PAC, dienen als basis voor het verlenen van een vergunning
door de minister van Veiligheid en Justitie aan een particuliere alarmcentrale op grond van de "Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus" (Wpbr).
De "Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus" (Rpbr) waarborgt de betrouwbaarheid
en bekwaamheid van particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus.

bron

Wat wordt verstaan onder een beveiligingsorganisatie?

Er zijn verschillende soorten beveiligingsorganisaties.

• beveiligingsbedrijven; deze bedrijven beveiligen (diverse) organisaties of locaties;
• bedrijfsbeveiligingsdiensten: deze bedrijven beveiligen alleen de eigen organisatie;
• geld- en waardetransportbedrijven;
• particuliere alarmcentrales.

Wat zijn de taken van een particuliere beveiliger?

Een particuliere beveiliger bewaakt de veiligheid van personen en goederen en waakt tegen de verstoring van orde en rust op terreinen en in gebouwen. Een beveiliger doet dit in opdracht van burgers, bedrijven en overheidsinstanties met als doel de veiligheid te bevorderen.

Aan welke kwaliteitseisen moeten beveiligers voldoen?

Particuliere beveiligers moeten voldoen aan bepaalde eisen van betrouwbaarheid en bekwaamheid. Ze worden gescreend en ze moeten het Mbo-diploma ‘beveiliger' hebben.

Mag een beveiliger geweld gebruiken?

Dit mag alleen als het echt niet anders kan. Beveiligers mogen in beginsel geen handboeien gebruiken.

Wanneer mag je een camera plaatsen?

Zelf mag je nooit zomaar een camera plaatsen op openbare plaatsen of die gericht zijn hierop. Daar is tegenwoordig een strikte wetgeving voor en je bent strafbaar als je je hier niet aan houdt. Het college bescherming persoonsgegevens toetst of bedrijven of personen camera’s mogen plaatsen. Daar dient altijd een melding voor ingediend te worden. Bij uitzondering en bij hoge noodzaak, mogen wij dit. Mits we de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in het oog houden is het toegestaan tijdelijk een camera te plaatsen.

Hoe werkt Live View?

Als winkels of bedrijven hun bewakingscamera hebben aangesloten bij een particuliere alarmcentrale, krijgt deze bij onraad via een (alarm)sensor een melding. Een beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de beelden dan ook zien en alle gegevens en de livebeelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. Politiemedewerkers kunnen meteen de situatie inschatten. Hoe veel overvallers zijn er? Zijn er wapens aanwezig? Zijn er gewonden en moet er snel een ambulance komen? De politie kan ook vragen om (indien mogelijk) een camera om te draaien, in te zoomen of een andere (buiten)camera te activeren. Of om plattegronden en ander beeldmateriaal op het beeldscherm te zetten. De bediening van de camera gebeurt door de particuliere alarmcentrales; de politie kijkt mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker. Geen incident? Geen beeld!

Wat zijn de voorwaarden voor Live View?

Camera’s moeten om Live View te gebruiken waarnemingsbeelden kunnen maken. Beveiligingscamera’s moeten minimaal overzichtbeelden kunnen maken. Hoe beter de overvaller of inbreker in beeld is, hoe meer de politie er aan heeft.

Bij voorkeur bestaat de projectie uit de onderstaande inrichting:

 • Een overzichtcamera in de winkelruimte.
 • Een camera bij de toegang die een vertrekkende verdachte in beeld kan brengen.
 • Een camera die op het kassagebied is gericht en zo wordt geplaatst dat wanneer de verdachte iets op het hoofd draagt, toch nog het gezicht kan worden gezien.
 • Een overzichtscamera die is gericht op de kluisruimte (voor zover van toepassing).

Daarnaast moeten inbraak- en overvalsystemen met camera’s via internet aangesloten zijn op een particuliere alarmcentrale. De installatie wordt door het installatiebedrijf aan de alarmcentrale opgeleverd. De alarmcentrale beoordeelt of de projectering en kwaliteit van de camera voldoet aan de aansluitvoorwaarden van Live View.

Wilt u ook weten wat Live-view voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers!

Wat zijn de voordelen van Live View?

De politie en andere hulpdiensten hebben snel zicht op een situatie en kunnen sneller en slimmer reageren. Met Live View kan de politie bijvoorbeeld meteen zien of de overvallers nog in het pand zijn of daarbuiten. Dit vergroot de heterdaadkracht van de politie. Ook kan een particuliere alarmcentrale de status van een melding vooraf verifiëren. Zo hoeft de politie minder vaak voor een nodeloos alarm uit te rukken. Live View werkt bovendien preventief. Op winkelruiten prijkt een Live View-sticker. Voor criminelen is meteen duidelijk dat de locatie is aangesloten op Live View.

Waar is Live View nog meer voor te gebruiken?

 • Voor automatische alarmmeldingen 
  Bijvoorbeeld in een kluisruimte. Of bij onregelmatigheden in de camerabeelden. Ook kan Live View bij een brand- en inbraakalarm meteen beelden op de meldkamer beschikbaar te maken.
 • Voor het opsporen van bijvoorbeeld gestolen of gekaapte voertuigen en andere objecten 
  De alarmcentrale kan de gegevens van een object op een kaart (bijvoorbeeld op Google Maps) projecteren. De politiecentralist kan zo meekijken en de operatie aansturen. Meerdere meldkamers kunnen het object gelijktijdig volgen. Dit maakt de coördinatie tussen de politie-eenheden makkelijker.
 • Voor cameratoezicht in gemeenten, winkelcentra en stations 
  Lokale toezichtcentrales van gemeenten en uitkijkcentrales zijn op Live View aan te sluiten om een snelle en efficiënte incidentafhandeling mogelijk te maken. 
 • Evenementen / mobiele camera’s 
  Evenementen of voetbalwedstrijden zijn met mobiele camera’s te volgen. De evenementen- of voetbalorganisatie bekijkt de camerabeelden. Als dit nodig is, kan zij de camerabeelden via Live View aan de politiemeldkamer doorgeven. Zo kan de politie snel beschikken over real time informatie en effectief en efficiënt optreden om een verstoring van de openbare orde te voorkomen of te beperken. 
 • Bewaken en beveiligen van personen, goederen en locaties 
  Bij een terreurdreiging kunnen bijvoorbeeld kwetsbare locaties met Live View onder direct toezicht van de politie worden geplaatst.
 • Ongevallen- en rampenbestrijding 
  Live View kan ook helpen om calamiteitensituaties inzichtelijk te maken. De politie werkt samen met ketenpartners als Rijkswaterstraat (wegen, tunnels, sluizen en bruggen) en ProRail voor spoorwegen. Of via draadloze netwerken die ter plekke tot stand kunnen worden gebracht. Bij (grootschalige) ongevallen, branden of rampen kan Live View beelden leveren aan de onderdelen van de bestrijdingsorganisatie, zoals het CoPi (Commando Plaats Incident) en het ROT (Regionaal Operationeel Team).

Kan mijn parkeergarage 24/7 open zonder extra personeel?

BEHEER EN TOEZICHT OP AFSTAND
Vanuit de gecertificeerde meldkamer van SecMan kunnen wij het volledige beheer verzorgen van uw parkeervoorziening. Door de intercom van uw parkeersysteem en bijbehorende betaalautomaten en deurlezers te koppelen aan onze meldkamer worden alle oproepen doorgezet en door onze medewerk(st)ers afgehandeld. Door tevens het camerasysteem en het parkeersysteem te koppelen kunnen we op afstand toezicht houden, controles uitvoeren en waar nodig het systeem bedienen. Op deze manier kunnen wij het volledige parkeerbeheer voor u op afstand uitvoeren. Uw klanten hebben hiermee altijd een professioneel aanspreekpunt, worden concreet te woord gestaan en zullen met een tevreden gevoel uw parkeervoorziening verlaten.

24/7 VOLLEDIG BEHEER
Door aan te sluiten op onze meldkamer bent u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar verzekert van een klantgericht beheer van uw parkeervoorziening. Het open houden van de parkeervoorziening na bijvoorbeeld de sluitingstijd van een winkelcentrum is dan ook geen probleem. Hierdoor kunnen uw klanten de auto langer laten staan en gebruik maken van wellicht de nabijgelegen horecagelegenheden, theater of bioscoop. Door middel van de intercomposten kunnen wij uw klanten altijd te woord staan. Door middel van de aangesloten camera's kunnen wij toezicht houden op uw parkeervoorziening, de omgeving en daarmee de veiligheid van uw klanten. Dit biedt volop mogelijkheden om uw exploitatie tegen minimale kosten te optimaliseren.

AANSLUITEN
Voor het aansluiten van uw parkeersysteem zijn meestal geen extra voorzieningen noodzakelijk. Over het algemeen passen alle bekende leveranciers dezelfde intercomposten toe die 1 op 1 zijn te koppelen met de apparatuur in de meldkamer van SecMan.

Overweegt u ook om uw parkeerbeheer uit te besteden, of wilt u meer informatie omtrent de mogelijkheden?
Neem gerust contact op, wij zijn u graag van dienst!

Wat doet een particulier onderzoeker?

Het complete traject bestaat uit de volgende elementen:


• Intakegesprek; het doorspreken van de situatie en het vastleggen van de afspraken en werkwijze.
• Het onderzoek; het vaststellen of er werkelijk sprake is van fraude en in welke vorm.
• Verslaglegging; duidelijke rapportage van de bevindingen van het onderzoek.
• Confrontatiegesprek; gesprek met de verdachte(n)/dader(s)/betrokkene(n). 
• Administratieve afhandeling; aangifte politie, incidentenregistratie, etc.

Voor advies op maat neem contact op met een van onze particulier onderzoekers

Mag een particulier onderzoeker bij een recherchebureau alles onderzoeken?

Als er een gegronde reden is, dus een goede aanleiding dan mag een recherchebureau een onderzoek verrichten. Voorafgaand aan het onderzoek zal een plan van aanpak opgesteld worden met duidelijke kaders en een doelstelling. Particulier onderzoekers moeten rekening houden met de privacy en het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Dat bekent dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel en het middel in verhouding moet staan tot het doel. Als een particulier onderzoeker rekening hiermee houdt dan kan rechtmatig alles onderzocht worden.

Wordt er rekening gehouden met geheimhouding?

Als er een gegronde reden is, dus een goede aanleiding dan mag een recherchebureau een onderzoek verrichten. Voorafgaand aan het onderzoek zal een plan van aanpak opgesteld worden met duidelijke kaders en een doelstelling. Particulier onderzoekers moeten rekening houden met de privacy en het proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel. Dat bekent dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel en het middel in verhouding moet staan tot het doel. Als een particulier onderzoeker rekening hiermee houdt dan kan rechtmatig alles onderzocht worden.

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen.

Het ontruimingsplan vormt het draaiboek voor de ontruiming en geeft precies aan wat iedereen in geval van een calamiteit moet doen. Voor BHV’ers vormt het ontruimingsplan de praktische leidraad voor hun handelen.

Om er zeker van te zijn dat uw ontruimingsplan in geval van nood goed functioneert, kunnen wij uw BHV’ers begeleiden en ontruimingsoefeningen organiseren.

Is een ontruimingsplan verplicht?

Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht.

De bedrijven die een gebruiksvergunning nodig hebben zijn:

Gebouwen waar bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen (zoals penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, pensions).
Gebouwen waarin dagverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals dagopvang gehandicapten, kinderopvang en basisscholen).

Wat is een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)?

Een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen:

 • Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en
 • Een plan voor het oplossen ervan.

Een ondernemer loopt risico’s. Het product waarin u investeert, moet aanslaan. Uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of u moet ‘t met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Kortom, behoorlijke risico’s.

Is een RI&E verplicht?

De RI&E (Risico Inventarisatie & – Evaluatie) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in artikel 5 van de Arbowet.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op, wij zijn u graag van dienst!

SecMan voor uw veiligheid!